IPM bij OASIS YOUNG PLANTS Ltd. 

In de natuur worden de meeste planten geconfronteerd met vijanden of plagen, d.w.z. insecten, schimmels en micro-organismen. Door het ontwerp zijn vetplanten vaak goed uitgerust, waarvan vele grote wasachtige niet-doordringbare bladeren hebben, om de aanvallen van de natuur te weerstaan. In onze uitgebreide kas- en buitengewassen bij Oasis Young Plants komt ongedierte soms voor en gebruiken we een veelzijdige aanpak - bekend als geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management) - om optimale plantgezondheid en productiviteit te behouden. Meer in het bijzonder wordt al het plantmateriaal dat buiten in de volle grond wordt geproduceerd grondig gescreend voordat het de schone productieruimten in gaat en wordt alleen planten pathogeen-vrij plantmateriaal verder verwerkt. Daarnaast wordt gedurende de gehele productiecyclus van moederplanten en stekken van jonge planten tweemaal per week gescout - nauwgezette inspectie van alle plantendelen - om eventueel ziekteverwekkers in het gewas op te sporen. Vangplaten en vallen met feromonen worden gebruikt ter ondersteuning van het scouten en voor een maximaal effect. Bodemvruchtbaarheid, irrigatie en gewasvochtniveaus worden nauwlettend gevolgd om onze planten ziektevrij te houden. Natuurlijke vijanden van plantpatogene insecten en biologische gewasbeschermingsmiddelen zijn eerste keus controleproducten, conventionele chemische pesticiden worden vrijwel niet meer gebruikt en in de naaste toekomst uitgesloten. Strikte sanitaire voorzieningen om een schone omgeving in en rond het gewas te handhaven, zijn standaard. Daarnaast wordt IPM personeel continue getrained en bijgeschoold in de nieuwste IPM technologieën.

Oasis Young Plants LTD. is MPS participant en geregistreerd onder nummer: 910226

De certificering voor MPS SQ and MPS GAP is opgestart.