De werknemers

Momenteel zijn er ongeveer 230 mensen werkzaam bij Oasis Young Plants Ltd, waarvan meer dan 70% vrouwen. Alle werknemers die in de kassen werkzaam zijn, worden binnen het bedrijf opgeleid. Er wordt een sociaal beleid ten aanzien van de werknemers nagestreefd, met naast een pensioenopbouw tegemoetkomingen in de ziektekosten en het verstrekken van maaltijden (’s ochtends thee en tijdens de lunchpauze een voedzame warme maaltijd).

Op het terrein van het bedrijf is een dagopvang aanwezig waar werknemers hun kinderen naartoe kunnen brengen.

De werknemers van Oasis Young Plants ltd. hebben een ‘Welfare Fund’ opgericht, waar zowel werknemers als het bedrijf maandelijks een bedrag instorten. Van dit fonds worden schenkingen gedaan aan werknemers die een naaste familielid verliezen of een kind baren en worden leningen verschaft aan werknemers die tijdelijk geld nodig hebben vanwege ziekte in de familie, het betalen van schoolgeld of andere geldproblemen hebben.

Daarnaast hebben de mannelijke werknemers een voetbalploeg opgericht en wordt er dagelijks in de middagpauze gevoetbald. Tevens worden er enkele keren per jaar voetbalwedstrijden gespeeld tegen teams van andere tuinbouwbedrijven in de omgeving.