Doelstelling en IPM

De doelstelling van Oasis Young Plants Ltd. is het produceren van kwalitatief hoogwaardig en uniform stekmateriaal en het garanderen van continuïteit in de leveranties van stekken en jonge plantjes. Naast efficiëntie in de productie streeft Oasis Young Plants Ltd. een goede werkomgeving voor de werknemers en zorg voor het milieu na.

Oasis Young Plants LTD. is MPS participant en geregistreerd onder nummer: 910226

De certificering for MPS SQ and MPS GAP is in gang gezet.

IPM bij OASIS YOUNG PLANTS Ltd. 
 
In de natuur worden de meeste planten geconfronteerd met vijanden of plagen, d.w.z. insecten, schimmels en micro-organismen. Door het ontwerp zijn vetplanten vaak goed uitgerust, waarvan vele grote wasachtige niet-doordringbare bladeren hebben, om de aanvallen van de natuur te weerstaan. In onze uitgebreide kas- en buitengewassen bij Oasis Young Plants komt ongedierte soms voor en gebruiken we een veelzijdige aanpak - bekend als geïntegreerde ongediertebestrijding (Integrated Pest Management) - om optimale plantgezondheid en productiviteit te behouden. Meer in het bijzonder wordt al het plantmateriaal dat buiten in de volle grond wordt geproduceerd grondig gescreend voordat het de schone productieruimten in gaat en wordt alleen ongedierte vrij materiaal verder verwerkt. Daarnaast worden gedurende de gehele productiecyclus van moederplanten en stekken van jonge planten tweemaal per week gescout - nauwgezette inspectie van alle plantendelen - om eventueel ongedierte in het gewas op te sporen. Kleverige vangplaten en vallen met feromonale kunstaas worden gebruikt om scouting te helpen en voor massale vangst. Bodemvruchtbaarheid, irrigatiepraktijken en gewasvochtniveaus worden nauwlettend gevolgd om onze planten van onaangename plagen te behouden. Biologische gewasbeschermingsmiddelen en biopesticiden zijn eerste keus controleproducten en conventionele chemische pesticiden worden alleen gebruikt bij uitzonderlijke plagen en wanneer nodig. Strikte sanitaire voorzieningen om een ​​schone omgeving in en rond het gewas te handhaven, zijn standaard. Daarnaast wordt verantwoordelijk personeel regelmatig bijgewerkt en getraind in de nieuwste technologieën in het gewas.